Alza.sk sa považuje za jeden z najspoľahlivejších internetových obchodov. Určite sa však každému stalo, že sa mu tovar v záručnej dobe pokazil, prípadne bolo nutné ho reklamovať či vrátiť. V takomto prípade je potrebné, aby reklamujúci či zákazník, ktorý chce tovar vrátiť, bol oboznámený s obchodnými podmienkami a podmienkami reklamácie v Alza.sk.

Odstúpenie od zmluvy

alza2Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predajcovi v 14 dňovej lehote vyplývajúcej zo zákona, odo dňa odstúpenia od zmluvy ( s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, s originál obalom, v stave a hodnote, v akej bol tovar prevzatý). Ak sa však preukáže pri vrátení tovaru poškodenie tovaru, predávajúci následne môže požadovať náhradu škody. Ak však nemáte možnosť vrátiť tovar na pobočke a elektronicky oznámite predávajúcemu vrátenie tovaru v zákonom stanovenej lehote, Alza odporúča urýchlené zaslanie tovaru na adresu Alzy s priloženým dôvodom vrátenia tovaru. V takomto prípade Alza vráti peniaze kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru od kupujúceho, najčastejšie na účet kupujúceho, prípadne poštovou poukážkou.

Reklamácia tovaru v Alza.sk

Reklamácia tovaru na Alza podlieha reklamačnému poriadku. Kupujúci je teda povinný oboznámiť sa s reklamačným poriadkom Alza.sk Objednaním tovaru a jeho následný prevzatím kupujúci zároveň súhlasí aj s reklamačným poriadkom internetového obchodu. Ako záručný list alebo doklad o záruke slúži v tomto prípade daňový doklad, faktúra. Obsahuje všetky potrebné informácie, ktoré sú nevyhnuté pri uplatení záruky, a to : cena, názov tovaru, záručná doba, …Pri reklamácii je teda nevyhnutné predložiť tento doklad.

Záručná doba tovaru:

 • pri novom tovare ide o dobu dĺžky 24 mesiacov
 • pri zánovnom tovare je záručná doba 21 mesiacov
 • pri použitom tovare hovoríme o záručnej dobe v dĺžke 12 mesiacov

V súčasnosti je však možné pri kúpe tovaru za poplatok predĺžiť dobu záruky.

Podmienky pri záruke

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať stav doručeného tovaru, môže o to požiadať aj kuriéra. V prípade, že zásielka nie je v poriadku, je povinný to ihneď nahlásiť predajcovi tovaru, ktorý zásielku zaslal a oboznámiť ho o poškodení. V takomto prípade je však kupujúci oprávnený neprevzať zásielku.

Ak je tovar nefunkčný po určitej dobe používania, kupujúci je oprávnený zaslať nefunkčný tovar prepravnou spoločnosťou na opravu prípadne reklamáciu, je potrebné priložiť doklad o kúpe. Je nutné, aby bol tovar, ktorý je zaslaný, správne zabalený a zabezpečený voči mechanickému poškodeniu. Balík označte veľkým nápisom “REKLAMÁCIA”, pričom je potrebné priložiť :

 • kópiu dokladu o kúpe
 • kontaktné údaje kupujúceho
 • podrobný popis vady tovaru

Kedy nemusí byť tovar zreklamovaný?

je potrebné, aby kupujúci, ktorý zasiela tovar na reklamáciu, si bol vedomý, že tovar ani výrobné číslo nie je mechanicky poškodené, čo by mohlo spôsobiť problémy pri reklamácii. Ďalšie dôvody, kedy nemusí byť reklamácia vykonaná :

alza1

 • mechanické poškodenie tovaru
 • elektrické prepätie
 • neodborná inštalácia
 • nadmerné zaťažovanie tovaru
 • poškodenie tovaru prírodnými živlami
 • nesprávne používanie tovaru

Po uvedení detailnej chyby pri zasielaní tovaru na reklamáciu, tovar podlieha testovaniu na zistenie kauzálnych problémov, vád. Následne sa rozhoduje o reklamácii tovaru.

Dĺžka reklamácie na Alza.sk

Alza.sk si uplatňuje právo na dĺžky doby reklamácie 30 dní, to je doba dokedy musí predajca informovať kupujúceho o stave reklamácie a postupe, ktorý bude nasledovať.

Komentáre

PreReklamácia a vrátenie tovaru na Alza.sk

    Váš komentár

    Reklamácia a vrátenie tovaru na Alza.sk