Šípky sú populárna hra, ktorá má svoju vlastnú terminológiu. Tu je prehľad niektorých bežne používaných anglických výrazov v šípkach:

 1. Bullseye – Stred terča, ktorý má dve časti: vnútorný bullseye (tiež známy ako “double bull”) v hodnote 50 bodov a vonkajší bullseye v hodnote 25 bodov.
 2. Checkout – Kombinácia, ktorú hráč potrebuje na ukončenie hry, najčastejšie v hre 501, kde musí hráč skončiť na dvojnásobku (double).
 3. Double – Oblasti na vonkajšom okraji terča, ktoré zdvojnásobujú hodnotu segmentu.
 4. Triple (alebo Treble) – Úzke pásmo medzi vonkajším okrajom a strednou časťou terča, ktoré trojnásobí hodnotu segmentu.
 5. Oche (alebo Throwing Line) – Čiara, za ktorou musia stáť hráči, keď hádžu šípky.
 6. Leg – Jedna hra alebo kolo v súťaži alebo zápase.
 7. Match – Súbor legov alebo súťaž medzi dvoma hráčmi alebo tímami.
 8. 180 – Najvyššie skóre možné s tromi šípkami, dosiahnuté zasiahnutím troch trojitých 20.
 9. Ton – Všeobecný výraz pre skóre 100 bodov alebo viac s jednou vrhou.
 10. Wire – Kovové deliace prvky na terči, ktoré oddelujú rôzne skórovacie zóny.
 11. Bounce Out – Keď šípka odskočí od terča namiesto toho, aby do neho zapichla.
 12. Robin Hood – Keď hráč vrhne šípku tak, že sa zasekne do letky alebo tyče inej šípky už zapichnutej v terči.
 13. 9-Darter – Dokonalá hra v šípkach, kde hráč dosiahne “checkout” z 501 bodov len s deviatimi šípkami, čo je najmenší možný počet.
 14. Fish and Chips – Žargónový výraz pre skóre 26, ktoré sa dosiahne zasiahnutím 20 a 6 alebo dvoch trojitých 5 (čo pripomína “dve malé ryby a hranolčeky”).
 15. Madhouse – Iný názov pre dvojitú 1, čo je najťažší “double” na ukončenie hry, pretože hráč musí byť presný, aby sa vyhol skórovaniu jednej a tým pádom prehre.
 16. Shanghai – Keď hráč zasiahne single, double a triple rovnakého čísla v jednej vrhe. To je tiež spôsob, ako vyhrať v niektorých variantách hry šípky.
 17. Bed – Oblast na terči pre určité číslo, napríklad “20 bed” je oblasť pre číslo 20.
 18. Hat-Trick – Zasiahnutie troch bullseyeov v jednej vrhe.
 19. Mugs Away – Výraz používaný na označenie hráča, ktorý začína hru alebo leg. Tradične, hráč, ktorý prehráva, má “právo” začať nasledujúcu hru.
 20. Bust – Keď hráč dosiahne skóre, ktoré presiahne jeho zostávajúce bodové skóre potrebné na ukončenie hry, jeho vrha sa ignoruje a skóre sa vracia na predchádzajúci zostatok.
 21. Chalker – Osoba zodpovedná za zaznamenávanie skóre počas hry.
 22. Ton 80 – Iný spôsob, ako povedať “180”, čo je najvyššie možné skóre vrhnutím troch šípok.
 23. Three in a Bed – Keď všetky tri šípky končia v rovnakom skórovacom segmente.
 24. Warm Up – Predzápasové hody používané na zahriatie a nastavenie presnosti hráča.
 25. Wiring – Keď šípka zasiahne kovový drôt na terči a odskočí alebo skončí v inej ako zamýšľanej oblasti.

Ak chcete začať hrať šípky, odporúčame Vám prečítať si tohto sprievodcu šípkami pre začiatočníkov.

2. apríla 2024 Články

no commets

Váš komentár

Šípkarske výrazy – bullseye, shanghai, double in a iné
 

 

Sponsored Ads