Češi velice často a rádi nakupují v e-shopech, a dokonce jsou v tomto způsobu nakupování jednoznačnými přeborníky. Zboží z e-shopu chtějí doručit do svých rukou, jelikož se nechtějí obtěžovat návštěvami pošty a nošení balíků. Jen za uplynulý měsíc si devět z deseti dotázaných lidí nechalo poslat zásilku zboží koupeného přes internet.

Tři čtvrtiny spotřebitelů upřednostňují doručení zásilky do vlastních rukou a využití služeb České pošty se při zasílání balíků se drtivá většina Čechů raději vyvaruje. V této souvislosti je na místě připomenout právní úpravu institutu doručování písemností do vlastních rukou zakotvenou v občanském soudním řádu. Zde je uvedeno, že do vlastních rukou se doručují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo nařídí-li tak soud. Nezastihl-li doručující orgán adresáta písemnosti, tuto uloží a adresátu zanechá vhodným způsobem písemnou výzvu k vyzvednutí. Nelze-li zanechat výzvu v místě doručování, vrátí doručující orgán písemnost odesílajícímu soudu, který vyvěsí na úřední desce výzvu k vyzvednutí písemnosti u soudu.

Toto je ovšem jen malá odbočka pro upřesnění institutu doručování do vlastních rukou, které se ve shora popsaném textu týká pouze zákonem stanovených písemností, nikoliv tedy zásilek zasílaných e-shopy.

Kolik zásilek a za kolik

Ze statistických údajů vyplývá, že v roce 2017 Češi nakoupili v e-shopech zboží za 115 miliard Kč. Tomu odpovídá i vysoké číslo doručovaných zásilek. Za poslední měsíc si nechalo zásilku poslat 89 procent dotazovaných lidí, přičemž zhruba třetina využila zásilkovou službu jednou a téměř stejný počet lidí dvakrát. Více než jedna čtvrtina z těch, kteří si zásilky nechávají běžně posílat, využila v jednom měsíci službu dokonce více než dvakrát. Zboží si nechalo zaslat do vlastních rukou dokonce 96 procent obyvatel žijících v obcích do 499 obyvatel, ve velkých městech je to 88 procent. Pro nákupy využívají i slevové kódy a kupóny.

Samoobslužný výdejní box Češi nemají příliš rádi

Tři čtvrtiny lidí preferují doručování do vlastní rukou soukromou přepravní společností. Druhou hojně využívanou možností je vyzvednutí si zboží koupeného v e-shopu v kamenné prodejně. Tato varianta vyhovuje zhruba dvěma třetinám lidí. Prakticky stejný počet lidí by upřednostnil výdejní místa typu Uloženka nebo Zásilkovna. Naopak nejméně oblíbenou variantou je samoobslužný výdejní box. Tuto možnost považuje šest z deseti respondentů za spíše krajní variantu. Ne příliš pozitivně je hodnocena služba Balík na poštu od České pošty, které se rády vyvarují více než dvě pětiny respondentů.

Uloženka

Uloženka

U vyšších cen za zboží požadují lidé dopravu zdarma

Cena za doručení hraje při výběru zboží a především doručovací služby významnou roli. Uvedli to čtyři z pěti respondentů. Zajímavý je u tohoto kritéria věkový rozptyl. Důležitost ceny za doručení klesá s rostoucím věkem, zatímco ve věkové skupině 18 až 24 let považuje cenu za důležitou devět z deseti dotázaných. Ve věkové skupině 65 let a více to uvádí pouze přibližně každý druhý.

Téměř dvě pětiny lidí je názoru, že cena nákupu v e-shopu, od které by mělo být doručení zboží již zdarma, je 500 korun. Ovšem více než čtvrtina respondentů zvolila dvojnásobnou částku, tedy tisíc korun. Vyjádřeno v procentech uvádí částku 500 Kč 38% lidí a částku 1.000 Kč pak 28%. K částkám 0 Kč, 200, 300, 1500 nebo 2000 korun se přiklání vždy menšina lidí, vyjádřeno v procentech je to od 3 do 6.

Jak Češi platí

Více než čtvrtina lidí platí převážně hotově při převzetí zboží zaslaného na dobírku. Ovšem dva ze tří nakupujících v e-shopech uvádějí, že za zboží z e-shopu platí nejčastěji předem, přičemž třetina lidí upřednostňuje platební kartu, tři lidé z deseti pak bankovní převod.

Rozdíly ve formách placení jsou i mezi muži a ženami. Muži při platbě předem dávají přednost platební kartě, a to ve 39 procentech oproti 26 procentům žen. Ženy zase raději než muži platí převodem z bankovního účtu na účet e-shopu.

29. dubna 2018 Články

no commets

Komentujte i vy

Doručení do vlastních rukou je u eshopů stále žádanější
 

Kategorie

Brzy končí

Doporučené obchody