Poradíme Vám ako zrušiť už zaplatenú objednávku z aliexpress.com
Pre zrušenie Vašich nezaplatených objednávok je potrebné, aby ste sa najskôr prihlásili a vstúpili do svojich objednávok cez My Orders. Tu uvidíte zoznam svojich vytvorených objednávok. Vyberte si objednávku, ktorú chcete zrušiť. Odvolať môžete zaplatenú, aj nezaplatenú objednávku.

Zrušenie objednávky, ktorá nebola zaplatená

V pravej časti prehľadu objednávok si vyberiete možnosť ,,Cancel Order“ (zrušenie objednávky. Následne sa Vám objednávka otvorí a zobrazí sa jej stav- ,,Awaiting payment“ (čaká na zaplatenie). Výberom možnosti ,,Pay now“ môžete objednávku zaplatiť, alebo jednoducho počkáte 20 dní. Po uplynutí tejto doby bez zaplatenia sa objednávka automaticky zruší.

Storno objednávky

Storno objednávky

Zrušenie zaplatenej objednávky

Pokiaľ ste svoju objednávku už zaplatili, ale v SuperDeals ste objavili výhodnejšiu ponuku, pravdepodobne budete chcieť využiť možnosť zrušenia objednávky. Nepredstavuje to žiadny problém. Záleží však na tom, v akom štádiu sa Vaša objednávka práve nachádza. Pokiaľ ste ju zaplatili pred pár minútami, alebo hodinami, Vaša platba sa pravdepodobne ešte overuje a objednávku zatiaľ nemôžete zrušiť. Je potrebné počkať, kým Aliexpress potvrdí Vašu platbu.

Niektorý predajcovia majú tovar pripravený na odoslanie už behom schvaľovania platby a hneď po schválení potvrdia zaslanie zápisom čísla, ktoré je určené na sledovanie zásielok. Z tohto dôvodu je dobré, ak sa so zrušením objednávky poponáhľate. Pokiaľ je objednávka potvrdená, znamená to, že tovar už je odoslaný a tým pádom sa už objednávka nedá zrušiť. Môžete sa ešte pokúsiť kontaktovať predajcu prostredníctvom správy a požiadať ho tak o zrušenie. Niekedy majú predajcovia prichystané čísla na sledovanie zásielok vopred prichystané, ale balíčky sa ešte fyzicky nachádzajú v ich vlstníctve. Predajca môže Vašej žiadosti vyhovieť, ale nie je to jeho povinnosťou! V prípade, že Vaša objednávka je schválená, objaví sa Vám v prehľade objednávok možnosť ,,Cancel Order“. Po kliknutí na ňu sa zobrazí Vaša objednávka. V jej záhlaví objavíte dve možnosti: Extend Processig Time ( predĺžiť dobu vybavenia objednávky) a Request Order Cancellation ( žiadosť o zrušenie objednávky). Vyberiete si žiadosť o zrušenie. Vyskočí Vám okno, kde si vyberiete dôvod zrušenia a potvrdíte to kliknutím na Submit. Status objednávky sa zmení na Awaiting Cancelation a informáciu o tom, že žiadosť o zrušenie objednávky bola odoslaná predajcovi a  čaká na schválenie. Pri objednávke naďalej plynie čas na jej vybavenie. Ku zrušeniu objednávky sa teraz musí vyjadriť predajca. Vo väčšine prípadov však žiadosti vyhovie.

Môže sa stať aj to, že sa s Vami predajca dohodne na zrušení žiadosti. Napríklad si objednáte tovar, pri ktorom je uvedená doba prichystania v lehote 7 dní. Po schválení platby sa však pri objednávke objaví čas pre vybavenie objednávky 21 dní. Dôvod zrušenia objednávky udáte, že doba pre vybavenie je príliš dlhá. Behom niekoľkých hodín sa Vám predajca ozve so správou, že tovar má na sklade a môže Vám ho hneď odoslať. Pokiaľ s tým súhlasíte, predajca Vašu žiadosť zamietne. Tovar Vám podľa dohody odošle a k objednávke priradí číslo na sledovanie zásielky.

Sami od seba si žiadosť stiahnuť neviete. Aj keď si nakoniec žiadosť rozmyslíte, vždy je potrebné počkať na reakciu predávajúceho. Ten Vašu žiadosť buď prijme, alebo ju zruší. Teraz, keď prejdete na prehľad objednávok, tak môžete vidieť, že status nezaplatené a zrušené objednávky sa zmenil na ,,Cancelled Order- Finished“. Znamená to, že objednávka bola dokončená zrušením. V prípade, že ste rušili zaplatenú objednávku, tak potvrdením zrušenia objednávky, sa Vám peniaze automaticky vrátia na účet bez toho, by ste o ne museli niekde žiadať. Peniaze sa Vám pripíšu na účet zhruba za 2 dni. Môže sa však stať, že táto doba bude trvať dlhšie, alebo kratšie. Nakoniec sa pri objednávke zobrazí stav ,,Cancelled Order- Closed“. Znamená to, že objednávka bola uzavretá.

Dôvod pre zrušenie objednávky:

Pri zrušení objednávky, je potrebné, aby ste udali dôvod, pre ktorý ste sa tak rozhodli. Vyzerá to nasledovne: V objednávke si znova vyberiete ,,Cancel Order“, kde Vám vyskočí okno v ktorom je potrebné udať príčinu, kvôli ktorej ste sa rozhodli pre zrušenie Vašej objednávky:

I do not want this order anymoreObjednávku už nechcem, nemám o ňu záujem
I want to change this orderChcem zmeniť túto objednávku
I want to change the shipping address in thes orderChcem zmeniť dodaciu adresu
I want to change the coupon I used for this orderChcem zmeniť zľavový kupón
I want to change the shipping method for this orderChcem zmeniť spôsob dodania
Payment unsuccessfulNeúspešná platba
Other reasonsIný dôvod

Po určení dôvodu pre zrušenie Vašej objednávky kliknite na možnosť ,,Submit“. Status objednávky sa tak zmení na ,,Finished“ a tým pádom bude ukončená. Prvé dve dôvody a iné dôvody nie sú ovplyvnené činnosťou predajcu. Uvedením ostatných dôvodov, bude Aliexpress predajcu stíhať.

15. januára 2016 Nákupný radca

9 komentárov

Komentáre

PreZrušenie objednávky Aliexpress.com

    Váš komentár

    Zrušenie objednávky Aliexpress.com