V súčasnosti je veľkým trendom nákup prostreedníctvom internetu. Cez internetu sa v súčasnosti dá kúpiť naozaj všetko. No čo robiť v prípade, že chcete tovar vrátiť alebo reklamovať a predávajúci odmieta vrátiť peniaze alebo reklamovať tovar? Na čo má vlastne kupujúci nárok?

Dĺžka záruky

V prípade, že vás predávajúci neinformuje inak, zákon ustanovuje nasledovné zákonné lehoty :

Záruka na spotrebný tovar

Čo sa týka dĺžky záruky na spotrebný tovar, tá dosahuje dĺžku minimálne 24 mesiacov, v prípade, ak je záručnú dobu predávajúci nepredĺži sám.

Záruka na potraviny

Na potravinách, kde na obale nemožno nájsť dátum spotreby, zákon ustanovuje záručnú dobu minimálne po dobu  8 dní.

Krmivá

Áno, aj krmivá majú svoju záručnú dobu. Teda záruka na krmivá dosahuje dĺžku 3 týždne.

Živé zvieratá

Aj na živé zvieratá sa vzťahuje záručná doba a to presne v dĺžke 6 týždňov odo dňa kúpy tohto živého zvieraťa. 

Všetky záručné doby ustanovuje  § 620 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí aj o tom, že na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vystaviť mu záručný list na predávaný/kupovaný tovar. Záručný list musí obsahovať nasledovné údaje :

 • meno a priezvisko
 • obchodné meno alebo názov predávajúceho
 • sídlo a miesto podnikania
 • obsah záruky
 • rozsah záruky
 • podmienky záruky
 • dĺžka záručnej doby
 • podmienky uplatnenia záruky

Reklamácia tovaru

V prípade, že nie vašim zavinením sa objaví porucha alebo vada na produkte, ktorý ste si zakúpili, máte možnosť tento tovar reklamovať. Odporúčame si prečítať článok ako reklamovať tovar zakúpený v internetovom obchode.

Čo ak predávajúci žiada dodať reklamovaný tovar v originál obale?

V žiadnom zákone sa neudáva, že by kupujúci mal mať odložený originál obal a v prípade reklamácia ho musí kupujúci zaslať aj s tovarom. To znamená, že predávajúci nemá právo žiadať od kupujúceho predloženie originálneho pôvodného obalu.

To však neplatí pre tovar, ktorý môže byť poškodený vlhkom, vzduchom alebo vetrom. Avšak o tejto skutočnosti musí predávajúci kupujúceho informovať vopred. V tomto prípade má právo predávajúci žiadať pri reklamácii originál obal. To mu však neumožňuje neprijať reklamáciu v prípade nedodania originál balenia.

Počas doby reklamáci nie je predávajúci povinný zabezpečiť náhradný tovar kupujúcemu.

Dĺžka reklamácie

Na základe  § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa má predávajúci povinnosť vybaviť reklamáciu po dobu 30 kalendárnych dní.  Pričom vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania :

 • odovzdaním opraveného výrobku
 • odovzdaním vymeneného výrobku
 • vrátením peňazí

 

Komentáre

PreZáručná doba a reklamácia
 • Peter 19. marca 201715:28

  Skvelé rady. Musím povedať, že niekedy je to fakt ťažké dohádať sa s nejakým predajcom, ktorý vám nechce vziať produkt na reklamáciu. Treba sa oháňať zákonmi a potvrdiť si svoju pravdu. Keď je raz niečo zlé, nech to reklamujú.

  Odpovedať

Váš komentár

Záručná doba a reklamácia