Zalíbilo se Vám zboží na kasa.cz, zakoupili jste si jej, ale po nějaké době se na něm objevila vada nebo přestalo pracovat tak, jak má? V tomto případě můžete zakoupené zboží vyreklamovat. Podle zákona má prodejna až 30 dní na vyřízení Vaší žádosti. Zpravidla to bývá však za kratší možnou dobu.

Nejrychlejší reklamací na Kasa.cz, je cesta přes výrobce daného zboží. Seznam středisek, ve kterých se odstraňují závady, najdete buď v návodu výrobku anebo na jeho záručním listě. Výrobce tyto informace uvádí také na svých internetových stránkách.  Rozhodně je lepší, když dané středisko kontaktujete telefonicky, protože v některých případech není nutné středisko navštívit či výrobek zasílat, přijede k Vám servisní technik a zboží (velké domácí spotřebiče, televize či počítačová technika) se pokusí na místě opravit.

Pokud by však došlo na odesílání zboží, je vhodné jej řádně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Společně se zbožím je nutné přiložit i kopii faktury, průvodní dopis s popisem závady, záruční list podepsaný prodejcem a dále pak i kontaktní informace na Vás, aby jste mohli být zcela a řádně informováni o průběhu či ukončení reklamace.

Pokud nemáte v dosahu žádné reklamační středisko, je možné zboží zaslat přímo na centrální reklamační oddělení Kasy.cz. V tomto případě je opět nutné zboží důkladně zabalit, aby nedošlo k poškození výrobku při přepravě. Ke zboží je nutné přibalit veškerá příslušenství, kopii faktury a průvodní dopis, ve kterém sepíšete veškeré závady výrobku. V tomto případě je také možné využít reklamačního formuláře, který naleznete na stránkách Kasa.cz.

V případě, kdy výrobek bude servisním střediskem vyhodnocen jako předmět s neodstranitelnou vadou, potom si sami můžete vybrat, zda budete požadovat vrácení zaplacené částky nebo si zboží vyměníte za nový či jiný výrobek. Reklamovaný předmět se stane zbožím s neodstranitelnou vadou i tehdy, uplyne-li 30 kalendářních dní od data, kdy byla Vaše reklamace doručena. A v takovém případě máte i stejná práva (výměna zboží, vrácení peněz).

Pokud servisní středisko uzná, že je reklamace oprávněná, nebo není možné zboží z důvodu neodstranitelné vady opravit, máte právo na náhradu nutných nákladů spojených s vyřízením reklamace. Jedná se především o poštovné za zaslání zboží k opravě. Jestliže bude reklamace odmítnuta či považována za neoprávněnou, nevzniká Vám nárok na úhradu těchto nákladů.

Komentujte i vy

Reklamace na Kasa.cz